Konsekvensene blir dramatiske hvis kuttene gjennomføres slik Widerøe har varslet

DEL

LederWiderøe kutter hele 4.000 avganger på de kommersielle rutene selskapet driver, hovedsakelig i Distrikts-Norge. Nord-Norge rammes ekstra hardt. Blant annet legges ruten Bodø-Evenes og Andenes – Evenes helt ned. Et dårlig flytilbud til og fra Helgeland blir enda verre. Det er strekninger der Widerøe er eneste alternativ. Ruter til og fra Tromsø kuttes også. I tillegg kuttes en rekke enkeltavganger over hele landet.

Nedleggingene er varslet allerede fra 4. mai i år. Det er dramatisk, ikke minst for næringslivet.

Widerøe oppgir flere grunner til at avganger på kommersielle ruter legges ned. En av begrunnelsene er i tråd med hva flere har advart mot: Økte avgifter over flere år har satt selskap som betjener kortbanenettet kommersielt under sterkt press. I tillegg kommer kraftig svekkelse av den norske kronen. I løpet av to-tre år utgjør det samlet ca. 400 millioner kroner. Den generell markedsutviklingen i Norge, der «flyskam» er én av komponentene, spiller også inn.

Vi har forståelse for at selskapet over tid ikke kan drive ruter som går med underskudd. Det er likevel uakseptabelt at kommunikasjonen i landsdelen raseres, slik Widerøe nå varsler.

Konsekvensene for næringslivet vil bli dramatiske hvis kuttene gjennomføres slik Widerøe har varslet. Kuttene i flyruter kommer i tillegg til at det øvrige kollektivtilbudet i Nordland, blant annet hurtigbåter, er sterkt beskåret, mens fergeprisene har skutt i været. Alt i alt vil verdiskaping og mobiliteten til ansatte bli dårligere, slik NHO påpeker. I tillegg blir det vanskeligere for folk flest å bo i Distrikts-Norge, når bortfall av flyruter gjør at folk må bruke atskillig lengre tid på å forflytte seg fra A til B.

Widerøe har allerede vært i kontakt med Samferdselsdepartementet for å drøfte situasjonen. En løsning kan være at flere ruter blir såkalte FOT-ruter, altså at selskapet får betalt av staten for fly visse strekninger, slik Widerøe får i dag for de ikke-kommersielle rutene. En annen mulighet er å endre avgiftspolitikken, sånn at flyruter som åpenbart er helt avgjørende for at kommuner og næringsliv i distriktene skal overleve, fritas for avgift, eller at avgiften reduseres sterkt.

Widerøe og kortbanenettet er selve hovedpulsåren i Nord-Norge. Et så dramatisk kutt i rutetilbudet som Widerøe nå varsler, er uakseptabelt. Her må samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og statssekretær Ingelin Noresjø på banen. Bidrar ikke regjeringen med en løsning, betyr det krasjlanding for regjeringens distriktspolitikk.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags