Gå til sidens hovedinnhold

Flere husstander på Helgeland må selv levere søppel etter at Reno ble konkurs

Artikkelen er over 3 år gammel

Underleverandør er konkurs, flere abonnenter i Rana og Hemnes må i en periode levere avfall selv. Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF) sitter i stabsmøte fra klokken 08.00 i dag, skriver Rana Blad.

RenoNorden AS som henter avfall i alle seks HAF-kommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna har 18. september gått til skifteretten etter at forhandlinger ikke har ført fram.

– HAF har forberedt seg så godt som mulig på at denne situasjonen kunne oppstå, og har iverksatt en beredskapsplan for å sikre at publikum får en løsning for avfallet sitt fram til en ny og sikker avfallsløsning er på plass, sier daglig leder Geir Nerdal i en pressemelding fra HAF.

Oppdatert klokken 08.35:

- Etter en del møter tirsdag morgen har vi fått en del ting klart. I dag kjøres alt som normalt av Reno, og så prøver vi å få overtatt biler og mannskap i alle fall midlertidig. Det vi jobber med nå er at denne konkursen ikke skal merkes for abonnentene, men det må jeg komme tilbake til senere i dag, sier presseansvarlig Geir Benden til Rana Blad.

- Vi har ikke mulighet til å ansatte alt av Renos mannskap etter som anbudet må lyses ut på nytt, men i en periode kan vi overta dem. Det vil bli hektisk møtevirksomhet i løpet av dagen for å få alt på plass.

Tidligere:

I Hemnes og Rana vil det i en periode ikke bli hentet avfall hjemme hos abonnentene som vanlig. HAF setter ut fellescontainer på strategiske steder i kommunene, og publikum må selv bringe avfallet til disse samlepunktene. I øvrige kommuner vil renovasjonen foregå omtrent som vanlig.

HAF ber innstendig om at ikke avfall settes utenfor disse containerne, og at det kun leveres husholdningsavfall i grønne, blå og hvite poser.

– For eldre og uføre kan avfall hentes etter avtale, sier daglig leder Geir Nerdal.

De som har behov for hentetjeneste må ta kontakt med HAFs kundesenter på telefon 751 98200.

Det jobbes med å få på plass gode løsninger på kort og lang sikt.

– I Rana og Hemnes kommune har det vært RenoNordens egne folk og biler som har renovert. Disse bilene eies av et leasingsselskap, og HAF forsøker å få til en midlertidig avtale om overtakelse av leasingkontraktene på bilene. I tillegg arbeides det med å rekruttere folk som kan bemanne disse bilene. I Lurøy, Nesna, Rødøy og Træna har vi inngått en kortsiktig avtale med den samme underentreprenøren som har kjørt for RenoNorden AS. Han vil serve alle abonnentene i dette området samt innbyggerne i Rana kommune fra Nord Sjona og inn til Alteren. Det kan bli endringer i tømmetidspunkt på disse områdene, men dette vil det i så fall bli informert nærmere om, sier Nerdal.

– HAF er underlagt strenge offentlige innkjøpsregler og må gjennom en ny anbudsrunde, alternativt vedta egendrift i hele eller deler av sitt ansvarsområde. Et så stort offentlig anbud kan i verst fall ta mellom 3–6 måneder å få gjennomført. Blant annet fordi leveringstid på nye renovasjonsbiler er beregnet å være fire til seks måneder. HAF beklager de ulemper som en del abonnenter vil få på grunn av situasjonen som har oppstått og lover å arbeide intenst for å få på plass en god løsning for husholdningsrenovasjonen så raskt som overhodet mulig, sier Nerdal i pressemeldingen.

Bakgrunn:

HAF inngikk i 2016 renovasjonskontrakt for alle sine seks eierkommuner med RenoNorden AS.

Dette selskapet driver husholdningsrenovasjon i hele Norden. Til sammen henter de husholdningsavfall fra over 5 millioner innbyggere i fire land. I Norge oppgir de å ha ca. 46 prosent markedsandel.

Ved anbudsprosessen HAF kjørte i 2016 var RenoNorden vesentlig lavere i pris enn tilbyder nummer to, og selskapet hadde ved kontraktsinngåelse en meget solid økonomi med ranking AA hos kredittinstitusjonene.

Kort tid etter at de startet renovasjon for HAF den 1. juli 2016, ble det klart at de hadde inngått flere tapsbringende kontrakter. Der iblant kontrakten med HAF. Selskapet er børsnotert og aksjene har, etter at det ble kjent at selskapet gikk mot et stort underskudd og store tap, falt kraftig.

RenoNorden forsøkte i juni i år å forhandle med de selskapene som de hadde tapsavtaler med om en terminering/avslutning på disse kontraktene. De ble enige med to av selskapene, men dette var ikke nok til å sikre videre drift. De gjenværende selskapene har derfor de siste par ukene vært i forhandlinger med RenoNorden om terminering for å unngå konkurs i selskapet. Disse forhandlingene har ikke fart fram og selskapet har i dag valgt å gå til skifteretten.

HAF har ansvaret for renovasjon og septik for 35.000 innbyggere i eierkommunene.

Kommentarer til denne saken