Bodøselskapet er avhengig av raus avtale for å unngå konkurs

Bodøselskapet Rapp Bomek er svært nær enighet med kreditorene.