- Det er en rekke årsaker til, sier administrerende direktør i Iris Salten IKS, Leif Magne Hjelseng, til Avisa Nordland.

- Vi har i utgangspunktet det laveste gebyret nord for Dovre. Fra 2013 til og med 2019 hadde vi en gjennomsnittlig økning på 1,21 prosent per år, sier Hjelseng.

I fjor fikk imidlertid selskapet en rekke ekstrakostnader som medførte behov for å øke gebyrene.

Det gjaldt blant annet konkursen hos entreprenøren Retur og merutgifter som følge av at Iris innførte en ordning med levering av gratis trevirke.

Iris ble også påført et inntektstap i millionklassen som følge av kollapsen i det internasjonale papirmarkedet. Før kollapsen tjente Iris gode penger på papir som ble sortert ut og sendt til gjenvinning.

Iris har også fått økte kostnader etter å ha tatt over 370 abonnenter på Tysfjords vestside etter at området ble slått sammen med Hamarøy 1. januar i år.

- Vi driver etter selvkostprinsippet og med de ekstra kostnadene vi fikk i fjor, var det nødvendig å øke gebyrene for at driften skal gå i balanse, forklarer Leif Magne Hjelseng.

- Kan Iris-kundene regne med like høy gebyrøkning neste år?

- Nei, det kan de absolutt ikke. Nå er det riktignok en meget spesiell situasjon i verden, men etter at vi har tatt over all innkjøringen selv, forsøker vi å effektivisere tjenestene våre enda mer. Det eneste jeg ser som kan medføre en økning av gebyrene er at det innføres en enda tøffere skatt på restavfall også i Norge, slik vi ser er tilfelle i mange land i Europa.