Gå til sidens hovedinnhold

Konkurs og økonomisk smell for Steigen kommune

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Refererer til AN som har sjekket regnskapstall for Vardegruppen for årene 2018 – 2019 – 2020. For 2018 var resultatet 180 000 kroner før skatt, og betyr tilnærmet ingen likviditet. For 2019 var resultatet minus 21 mill. før skatt, og forteller det meste. Resultat for 2020 foreligger ikke.

Før et anbud godkjennes og kontrakt skrives, forundrer det meg at Steigen kommune ikke har begjært ligningsattest for de siste tre foregående år fra anbudsgiver, i dette tilfelle; Vardegruppen AS. Dette er normal prosedyre, og anbud skal avvises med meget lav eller ingen likviditet. Viser til:

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser:

«Dersom leverandøren ikke leverer skatteattest, har oppdragsgiver plikt til å avvise leverandøren, jf. §§ 11–10 første ledd bokstav b og c og 20–12 første ledd bokstav b og c.»

Det samme vil jeg anta gjelder når skatteattest viser lavet elle negativt resultat. Og når anbyder ikke kan framvise bankgaranti.

Dersom anbyder har noe eller svak likviditet, er det normal praksis å be anbyder framlegge bankgaranti på gjeldende kontraktssum. Det gjøres ofte som normal praksis. En bank garanti hindrer at oppdragsgiver, i dette tilfelle, Steigen kommune taper store summer i tilfelle konkurs hos entreprenør.

Jeg forutsetter at Steigen kommune har en kompetent byggeleder på prosjektet.

Vedkommende skal ha ukentlige byggemøter med entreprenør, og følge framdrift og alle byggesaker.

Det er også normalt byggeleders oppgave å godkjenne avdragsnote fra entreprenør. Se til att denne er spesifisert i henhold til leveranser og utført arbeider. Slik spesifikasjon i avdragsnota skal referere seg til punkter i anbud og kontrakt.

Entreprenør har ikke adgang å fakturere større verdi enn til enhver tid utførte og leverte masser og arbeide.

Byggeleder skal også til enhver tid ha oversikt over dette.

Etter min vurdering, må Steigen kommune ha sviktet på de fleste ovenfor nevnte punkter, konkretisert i etterfølgende:

  1. Be om regnskapstall og skatteattest.
  2. Avvist anbyder eller i det minste satt krav om bank garanti.
  3. Avdragsnota faktureres i henhold til reglene, som er levert og utført arbeider.
  4. Det virker på meg som om Steigen kommune ikke har engasjert kompetent byggeleder.
  5. Jeg er redd utførte arbeider kan ligge, ikke så langt, over 50 %. Det vil nye anbud for rest arbeider og fullføring vise.

Epilog: De millioner som denne sluttregninga kommer på, kan neppe tas fra eksisterende kommunale underskudd, men over tid sendes til Steigens innbyggere i form av høyere avgifter, og manglende tilbud. Det er ikke de kommunale ansvarlige, som økonomisk må stå til rette, men som normalt ved offentlig udugelighet, kommunens innbyggerne. Innbyggere som kommunen heller skal og bør ivareta.

Kommentarer til denne saken