Fra 1912 har ungdommene, i alle fall på papiret, kunnet velge om de skal konfirmere seg eller ikke. Før det var kirkelig konfirmasjon påbudt. Fra 1951 har humanistisk konfirmasjon vært et alternativ. I dag velger ca 19 % humanistisk konfirmasjon og ca 60 % kirkas alternativ.

For mange av oss er konfirmasjonen mest av alt en markering ungdommene våre og forberedelse på overgangen fra barndom til voksenliv. En viktig del av det, er å bli bevisst i det å ta selvstendige valg og stå for de valgene vi tar. Valget av konfirmasjonsform blir med det et av ungdommenes første store, viktige voksenvalg; ikke snauere enn et grunnleggende tros- og verdivalg. Valget tas av tusenvis av norske ungdommer i disse dager.

Jeg hører stadig om foreldre som krever at ungdommene skal velge kirkelig konfirmasjon. Det gjør de ved å love (større) pengegaver eller mer rett fram krever at ungdommen skal «velge» kirkas alternativ. Argumentet er gjerne å videreføre en tradisjon. Men hvilken tradisjon er dette?

Å kjøpe ungdommenes tro eller nekte dem et reelt valg av konfirmasjonsform, er etter mitt syn en opplæring i trostvang, uærlighet, korrupsjon og hykleri. Det er også manglende respekt for det kirka står for. Jeg klarer ikke å se det annerledes. Demokratiet er i fare om dette er vår gave i overgangen til voksenlivet! Dette er en tradisjon vi må stoppe.

Min bønn er derfor at vi tar til vett og lar konfirmantene selv bestemme hvilken tro og hvilket menneskesyn som skal lede dem inn i voksenlivet.

Det er ikke for seint.