Kompisenes fantastiske år

– Det kom in­gen for­mell hen­ven­del­se fra Brann, men det had­de vært helt uak­tu­elt uan­sett, sier Kje­til Knutsen og kik­ker bort på Mor­ten Kal­ve­nes.