Ba om mer penger fra Monica Mæland. Usikkert om de når fram

Det er usikkert om statlige myndigheter vil gi mer penger til sammenslåingen av Hamarøy og Tysfjords vestside fra 2020.