Før siste valg hørte vi lite om dårlig økonomi i Bodø kommune. Først etter valget ble det klart at kommunens økonomi er skakkjørt.
Nedskjæring i skolebudsjettene, mange av byens gater er fulle av hull, osv.
Tidligere statsminister Jan P Syse uttalte i sin tid følgende visdomsord: "Kommer du i samme båt som en sosialist så må du ro sjøl ". Dette må da i høyeste grad fortsatt være gjeldende.