Kommunen står på sitt: - Da er det bare å droppe planene

Steigen kommune står fast på kravet om at det må utarbeides reguleringsplan før det eventuelt kan bygges betongstasjon på Ålstadøya.