Kommunen opplever stort press på tjenestene: – Haster mest med omsorgsboliger

Det haster å få tilrettelagte boliger for heldøgns omsorg i nye Hamarøy kommune.