Kommunen mangler personell. – Skal utrolig lite til før at vi havner i en kritisk situasjon

Det er fortsatt ikke registrert noen tilfeller av koronasmitte i Hamarøy.