NHO Reiselivs mantra de siste årene har vært at «reiselivet er kommunens beste venn». De ordførerne som satser på reiseliv, vil få flere arbeidsplasser og økte inntekter til kommunekassen. Reiselivet i Bodø har levert på det løftet. Nå må kommunen stille opp for reiselivet i gjenåpningsfasen etter korona.

Bodø har bygget seg opp til å bli et svært populært reisemål for turister, og har blitt en by som er god å bo i og god å besøke. Ifølge analysebyrået Menon Economics sysselsetter reiselivet i Bodø nær 3000 ansatte. De bidrar med over 96 millioner i skatteinntekter (2019) til Bodø kommune. Til sammenligning er det mer enn sjømatindustrien som bidrar med 17 millioner til kommunekassa og prosessindustrien (7 millioner). Nå er næringen rammet av en hundreårskrise som har sendt tusenvis at reiselivsansatte ut i ledighet. Ifølge Nav er over 22 000 registrert helt ledige og 14 000 er delvis ledige innen reiseliv. I Nordland er tallet på over 1900 mennesker. Det er nå kommunen må stille opp, og være reiselivets beste venn.

En viktig støttespiller

Vaksineringen er i full gang som betyr at samfunnet og reiselivet gradvis kan gjenåpne. At Bodø i det siste ikke har innført noen særskilte tiltak på skjenking utover de nasjonale reglene, er viktig for at bedriftene skal overleve. Andre viktige tiltak som kommunen kan gjøre for å tilrettelegge for aktivitet er å tilby gratis skjenkebevilling eller gratis leie av uteplass ut året. Å åpne nye områder for uteservering vil også hjelpe. Effektive søknadsprosesser for løyver og tiltak kan gjøre gjenåpningen mer effektiv. Å legge til rette for mindre kulturarrangementer som trekker folk til området, og å begynne å bestille konferanser og møter for høsten, vil dessuten hjelpe. I det aller minste bør alle kommuner nå ha en tett dialog med lokale reiselivsaktører framover, for å best forstå hvilke tiltak som vil hjelpe med å øke aktiviteten.

Viktig å heie på lokalt reiseliv

Selv om samfunnet gjenåpnes, vil reiselivsnæringen merke etterdønningene av koronakrisen i lang, lang tid. NHO Reiselivs medlemsundersøkelse viser at seks av ti av reiselivsbedriftene i Nordland forventer en lavere omsetning enn normalt de neste tre månedene. Hele 43 prosent frykter konkurs som følge av korona, og 41 prosent mangler midler til å betale regninger som snart forfaller. Andelen utenlandske besøkende regionen har økt de siste årene. Frem til de utenlandske gjestene får lov til å komme til Bodø, vil det lokale og nasjonale markedet være en livslinje for mange reiselivsbedrifter. Trolig vil både alle konferansehoteller, alle reiselivsaktører med utenlandske gjester og uteliv måtte vente helt til utpå høsten for å være i gang. Det betyr at selv når spisesteder og hoteller med norske gjester starter en mer vanlig hverdag, vil store aktører være hemmet av koronaregler i minst et halvt år til. Disse må hjelpes med forlengede støttetiltak av Stortinget i vår. Det haster å få opp aktiviteten for å få flere tilbake til jobb og unngå at unike reiselivsaktører, som gjør Bodø til en attraktiv by, skal gå dukken. Vi oppfordrer derfor lokale politikere til å framsnakke det lokale serverings-, overnattings- og aktivitetstilbudet. Det er stor symboleffekt i at myndighetene selv tar i bruk det lokale reiselivet.

I over et år har normen vært at folk skal treffes minst mulig. Men vi mennesker lever av å møtes. Det er norsk reiselivs fremste produkt. Næringen skaper gode møteplasser, bidrar til sysselsetting, økt bolyst og store skatteinntekter til kommunen. Derfor vil alle kommunene tjene på å stå på litt ekstra overfor de lokale kafeene, serveringsstedene, pubene, hotellene og opplevelsesbedriftene. Ressursene og hjelpen som dere gir til reiselivet nå, vil betale seg i lengden. For på sikt skal reiselivet igjen bli en vekstnæring for Norge. Bodø har mange fortrinn som gjør at byen stiller sterkt den dagen vi igjen kan konkurrere om internasjonale gjester. Reiselivet i byen har vært og kommer til å være kommunens beste venn, også etter pandemien.