Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen har omsider svart, har ikke hatt kapasitet før nå

Stiftelsen Rørvik Gård undres på om forvaltningsloven ikke gjelder for Hamarøy kommune. 

Styreleder John G. Skogvoll opplyser at han i løpet av 2020 har foretatt fire henvendelser til kommunen på vegne av stiftelsen, uten å ha fått noen konkrete svar.

Gården, som tidligere lå på Tysfjords vestside, ble etter kommunesammenslåingen i 2020 en del av Hamarøy kommune.

Hamarøy kommune er blant annet bedt om å oppnevne sin styrerepresentant med personlig vara. I tillegg er kommunen oppfordret til å bidra med 30.000 kroner i 2020 til driften av anlegget, samt innarbeide samme beløp i sine økonomiplaner for påfølgende år.

Kulturleder Hilde Fredheim i Hamarøy sier til Avisa Nordland at Rørvik gård er en av mange saker som den nye kommunen ikke har hatt tilstrekkelig kapasitet til å få tilstrekkelig belyst før politisk behandling.

– Stiftelsen for gården har henvendt seg både til Narvik og Hamarøy kommune angående utnevning av medlemmer til stiftelsesstyret, samt økonomisk bidrag. Hamarøy kommune har av den grunn tidlig vært i kontakt med Narvik kommune om denne saken, for å være samkjørt med dem. Narvik kommune ga stiftelsesstyret et foreløpig svar i august måned, på vegne av begge kommunene. Saken har imidlertid dratt noe ut, som vi selvsagt beklager, sier Fredheim.

Kulturlederen legger til at Hamarøy kommune har behov for å sette seg skikkelig inn i saken og få belyst alle ulike forhold ved den vernede gården.

– I dette inngår også eierforhold og eventuelle forpliktelser, før beslutninger kan skje. Av den grunn er vi nå i dialog med leder for stiftelsen og skal innen kort tid på befaring og i møte med dem, opplyser Fredheim.

Kommentarer til denne saken