Steigen: Det er den hyggelige meldingen fra ordfører Aase Refsnes.

Nyheten innebærer at kommunen ikke har noen nye smittede, ingen personer i isolasjon og heller ingen personer i karantene knyttet til dette utbruddet.

Steigen kommune har én person i karantene knyttet til et annet smitteutbrudd. Personen er testet og kommunen vil få svaret på prøven i løpet av helgen.

– På vegne av hele Steigen har jeg lyst til å takke alle som har stått på for å få kjempet ned smitten; både helsepersonellet som har gjort en utrolig innsats, og alle innbyggerne i Steigen. Alle steigværingene omstilte seg veldig raskt da smitten kom. Dette har bidratt til at vi nå kan erklære oss smittefrie, sier en stolt ordfører.

Samtidig understreker Refsnes

– Dette er en skjør balanse. Dessverre er faren for et nytt smitteutbrudd ikke over ettersom vi har mye smitte i regionen. Utbruddet vi nylig har hatt, viser både hvor lett covid-19-viruset sprer seg og hvor sårbare vi er. Det er derfor særlig viktig at vi fortsetter innsatsen vår og ikke slapper for mye av med de viktige smitteverntiltakene, og begrensning av nærkontakter og mobilitet.

Ordføreren viser også til at det nærmer seg påskeferie for mange.

– Regjeringen har i løpet av uken presisert rådene for påska, som nå er ganske så klare. Jeg håper at alle som vurderer å reise i påskeferien, enten fra eller til Steigen, leser regjeringens råd nøye. Det er mange som er bekymret for påska. Steigen kommune deltok derfor fredag, sammen med de andre kommunene i Nordland, på et møte med Statsforvalteren. Det er viktig at vi ikke har forskjellige regler og anbefalinger. Vi vil så snart som mulig eventuelt konkretisere påskerådene for Salten og Nordland, opplyser Refsnes.