Kommunen gikk i minus også i 2019

Hamarøy kommunes vil få et merforbruk/underskudd i regnskapet for 2019.