Kommunen for dyr i drift, krever strukturelle grep

Hamarøy kommune har et driftsnivå som er for høyt i forhold til driftsinntektene.