Kommunen får 1,5 millioner kroner til nytt kaiprosjekt

Planene om å bygge en ny dypvannskai/tømmerkai på industriområdet Storskjæret vest i Steigen er kommet et skritt nærmere realisering.