Det sa ordfører Britt Kristoffersen da formannskapet i kommunen tirsdag behandlet forslaget om å investere i fase én av ny konteinerhavn Drag med en kostnadsramme på inntil 11,17 millioner kroner.

Hamarøy kommunes andel av investeringen vil til sammen utgjøre kr 7,635 millioner. Seks millioner kroner skal belastes det kommunale kraftfondet, mens restfinansiering på 1,675 millioner skal belastes investeringsfondet.

Det forutsettes at det inngås avtale med The Quartz Corp (TQC) om framtidig bruk av konteinerhavna.

Ordføreren berømmet den gode dialogen og det gode samarbeidet kommunen har med TQC.

– Derfor vil det være en glede når vi omsider kan få på plass finansieringen av fase én i prosjektet, sa hun

Filip Mikkelsen, Høyre, kritiserte i møtet at framdriften i saken langt fra er som ønskelig.

– Jeg vil påstå at det skyldes sendrektighet fra kommunen side, sa han.

Det har vist seg vanskelig å få offentlig medfinansiering i prosjektet. Derfor ble det i oktober i år i samarbeid med TQC utformet en nedskalert minimumsløsning for prosjektet, som dekker grunnleggende behovet for TQC som framtidig leietaker av areal for konteinerhåndtering.

Prosjektet ble igangsatt med bakgrunn i et kommersielt ønske fra The Quartz Corp AS) om å flytte dagens konteinertrafikk som går med skip til Straumen havn i Sørfold og videre på vei til Drag og TQC, til direkte over kai på Drag. Dette utgjør et kommersielt potensial for Hamarøy havn og dagens Drag industrikai.