Bodø kommune er en kommune i vekst (om svak) og har neppe utfordringer i forholdet mellom unge og eldre aldersgrupper. I tillegg har kommunen eierskap i kraftbransjen som gir tilskudd på inntektssiden regelmessig. Jeg kan ikke skjønne at det er noe som skulle tilsi at ikke kommunen skulle ha god kontroll på sin økonomi.

Men jeg er redd for at kommunens ledelse lider av stormannsgalskap. Det koster å være nærings og kulturvennlig. Det gjelder både nytt rådhus, kulturkvartalet, ny by og ny flyplass, kulturhavna bare for å nevne noe. Fine greier det meste, men ikke når det fortrenger lovpålagte oppgaver som helse og omsorg eller oppvekst og kultur. Det gjelder de svake gruppene som ikke booker møte med ordføreren eller står i flokk utenfor rådhuset og roper på rettferdighet, for det har de jo ikke syke 80–90 åringer krefter til.

Både politikere og administrasjon hevder at alt er forsvarlig, men hvor forsvarlig er det at de mest trengende i gruppen blir sendt mellom sykehuset, korttidsplass eller hjemmet og beskjeden er at du er nr. 35 i køen. Plass blir det ikke før sykehuset truer kommunen med døgnmulkt. Eller hvor forsvarlig er det når pasienten ikke får morgenstell og frokost før klokken er avgått 12,00 søndag formiddag. (Årsak syltynn vaktliste og sykefravær)

Situasjonen pr. nu er at det er for få sykehjemsplasser. Da er det kommunens plikt å øke kapasiteten. Hvis noen mener noe annet ber jeg de ansvarlige må gjøre rede for det i lokalavisa

Med dette som bakteppe er det totalt uforståelig at kommunedirektørens forslag til budsjettkutt blant annet innebærer nedleggelse av 20 sykehjemsplasser. Videre skal terskelen for hjemmetjenester heves. I oppvekstsektoren rammer kuttene grunnskolen, barnevernet, utekontakten. Store poster som heter «strukturelle endringer» skal gi besparelser. Går ut fra at det ikke representerer noen realisme men er ønskeposter for å få regnestykket til å gå opp.

Selv med disse uforsvarlige kuttene må kommunen ha inn mer penger, da er det du og jeg som må bla opp i form av økt eiendomsskatt. Men det spørs hvor lenge betalingsvilligheten er til stede når innbyggerne ser det økonomiske vanstellet. Det nytter ikke uansett hvor my penger kommunen får å rutte med, det vil øyeblikkelig gå til luksusprosjekter og ikke til nødvendige oppgaver.

I oversikten fra kommunedirektøren savner jeg besparelsen kommunen skulle få ved å bygge nytt rådhus. Om jeg ikke husker feil var det snakk om 35 mill. i året Det er naturlig at vi får en redegjørelse om det. Likeså om finansieringen som omfattet salg av eiendommer har utviklet seg som planlagt. Så har vi denne Buchardt-veien som etter mine mening framstår som en feilinvestering. Hvor er hotellet, arbeidsplassene og skatteinntekten. Et glimrende eksempel på hva som skjer når en søring kommer på besøk, og vi som vanlig faller på kne.

Eierskapet i Bodø Energi og overskuddet som dannes der tar kommunen og sluser direkte inn i noen av sine prosjekter (kulturhovedstad) slik at kommunen skal slippe å stå til rette overfor innbyggerne når det gjelder pengebruken. Smart tenkt.

Her er det mye å ta tak i. Jeg vil anmode «den fjerde statsmakt», Avisa Nordland om å sende noen av sine journalister ut for å få fram fakta om kommunens drift. De har feite overskudd å ta av. Får de ikke lov av Amedia får de omdisponere mannskapet. Det skader ikke med noen sider mindre Bodø/Glimt-stoff eller feit omtale av boligutbyggere og deres prosjekter.

Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har skrevet leserinnlegg med lignende innhold, – til ingen nytte. Kommunens energi og pengebruk vil vel fortsatt kretse om de «morsomme» tingene og ikke noe så traurig som sykehjemsplasser og andre forhold som angår de svakeste i samfunnet.