Kommunedirektøren søker seg bort

Kommunedirektøren i Hamarøy er aktuell for ny jobb.