For mange år siden hørte jeg et foredrag av en psykolog som snakket om urolige barn. De som nå går under tittelen ADHD. Jeg hadde 3 barn under 4 år hjemme. Den eldste var hyperaktiv. I mitt stille sinn tenkte jeg . Skulle hatt lyst å se denne mannen alene sammen med mine barn i mitt kjøkken. Tror ikke det hadde tatt mer enn 5 minutter før han hadde tatt beina fatt og sprunget sin vei.

Noen år senere, og barneflokken er nå fem stk. De har med seg en venn hjem og tar fram mat for å spise. Så hører jeg instruksen . ” Du må dele spekepølsa, du kan ikke ha mer enn en halv skive på brødskiva.” Vennen tok imot ordren med den aller største respekt. Jeg aksepterer at det er forskjell på lønninger for de med utdannelse og ansvar. En million i lønn. Trenger de så mye? Nesten fem ganger mer enn en minste pensjonist. Hva kan en forlange av en person med slik lønn?

I mange yrker må ungdom ha praksis før de får ta eksamen. Kanskje er det på tide at de som skal ansettes i kommunen må få praksis på mer enn ett område. Jeg ser på disse hjemmehjelperne som kjører rundt i bilene sine. De er kun noen minutter inne hos den gamle. Dette skjer flere ganger pr. dag. Hvor mange timer bruker de på kjøring? Hva koster bilholdet? Ledere burde ha noen runder med hjemmehjelperne for å se hvordan de eldre har det, der de sitter alene hele dagen?

Hvorfor ikke planlegg en boform hvor eldre kan bo så nært at hjelperne kan gå mellom brukerne? Hvor mye tid bruker hjelperne i direkte kontakt med eldre? Hvor mye tid bruker de på kjøring? Hva koster bilholdet?

Det er bygd flotte skoler i Fauske, så fine at de må ”repareres” nesten før de er ferdige. Er de med millionlønninger fritatt for ansvar? Kan høye lønninger ødelegge en persons dømmekraft? Så står politikere fram på tv og skryter av at en minstepensjonist får en økning ca. 3000. krone. Det blir under 300. i måneden. Knapt en bedre middag i måneden. Kommunetopper får ca.30.000. ca. en tredjedel av årslønna til en minstepensjonist. Trenger de større økning? Er dett et bevist ønske om å gjøre forskjellen på fattige og rik større?