Nå når snøen forsvinner (i hvert fall en gang i blant) dukker veiene og fortauene frem. Det vil si; veiene blir brøyta og dukker opp, men det gjør ikke fortauene. Når eldre og andre med dårlige bein må ta veibanen i bruk for å komme frem, vitner det om kommunens manglende prioritering av fortauene. Men når veiene og fortauene først dukker opp får vi se i hvilken elendig tilstand de er. Mange veier er ikke bare dårlig, mange steder er de i ferd med å gå i oppløsning. Jeg kan ikke huske å ha sett så mange veier i så dårlig stand i Bodø som nå. Og de fleste fortauene er ikke stort bedre, i hvert fall i boligstrøk.

Her har kommunen et stort og viktig arbeid foran seg. Kanskje ikke kommunen ser på dette som viktig, men jeg tror brorparten av byen borgere anser dette som meget viktig. Og da får man heller utsette prestisjeprosjekter som veibygging til Turisthytta til 80-90 millioner – for å tilfredsstille en utbyggings kåt hotellmilliardær - og heller bruke pengene på noe som byens borgere har mer bruk for.

Jeg vet ikke hvor mange millioner det trengs for å reparere og oppgradere veiene og fortauene, men kommunen bør bruke våre dyrebare skattepenger til tiltak som kommer oss borgere til gode. Men det ender vel opp som det pleier å gjøre; det er mer spennende for kommunen å prosjektere og bygge nye veier enn «bare» reparere de veier og fortauer vi allerede har. Det ser heller ikke ut til at staten vil gi kommunen noen hjelp til å rette opp mange års forsømmelse så reparasjonene vil vel i hovedsak bestå av litt flikking her og der for å bøte på de verste hullene.

Den politiske ledelse er valgt av folket for å utføre folkets vilje. Da må de også lytte til folket. Men bortsett fra under valgkampen, når ser vi våre politikere i gate- eller bybildet for å snakke med folk og lytte til hva de mener? Kommunens ledelse er flinke til å grave seg ned på hvert sitt kontor, og kommer frem bare ved spesielle anledninger hvor de forkynner hvor flinke de er. Og det er jo mye mer tilfredsstillende for en politiker å åpne en ny veistrekning med media tilstede, si noen bevingede ord og kanskje til og med klippe en snor enn å fylle i noen hull i asfalten som i denne sammenheng er lite å bry seg om.