Så måtte det altså en Tromsøværing ved navn Einar Irgens til, for på overbevisende og velskrevet vis, å beskrive den fryktkultur som praktiseres og applauderes av ledere og administrasjon i Bodø kommune.

Irgens innlegg om "sladrehanker" burde være obligatorisk lesning for kommunens øverste politiske ledelse, administrasjonen, kommunaldirektør, HR-kontor, samt de mange kommunale ledere som misbruker sin makt.

Les hans artikkel og ta kunnskapen her til etterretning. Det er på tide å få ryddet opp i dette en gang for alle, og kanskje må det gå så langt at man nettopp får, en høyst etterlengtet domfellelse av kyniske ledere, som hyller og beskytter hverandre år etter år.

Skam dere og ta affære overfor de av lederne som trakasserer og detroniserer faglig dyktige ansatte.

Til de ansatte som ikke tør å ta standpunkt, vil jeg med Abraham Lincoln si: "Den unnlatelsessynd det er å tie når man burde protestere, har gjort mangt et menneske til kujon".

Dette har foregått i alt for mange år og ødelagt dyktige, stolte ansatte. Det skal ta slutt nå og oppryddingen bør iverksettes umiddelbart.