Kom opp med en ny plan i frykt for at til­bu­det skul­le ryke: – Vi gleder oss

Da sko­ler og bar­ne­ha­ger i hele Norge ble stengt for å re­du­se­re ko­ro­na­smit­te, ble hver­da­gen snudd opp ned for alle. Også for Vi­ten­sen­ter Nordland og Fors­ker­fa­brik­ken.