I midten av juli skrev Avisa Nordland at Steigen kommune har sendt ut kokevarsel for Nordfold da kommunen måtte flytte over vannforsyningen fra hovedkilden til reservekilden i Nordfoldvannet.

Kommunen forventet tidligst å kunne oppheve varslet allerede i forrige uke, men dette var avhengig av positive testresultat.

Ifølge en oppdatering fra kommunen er det fortsatt for mye usikkerhet til å fjerne anbefaling om koking.

Kommunen har tatt tre vannprøver som viser varierende resultat.

– Det tas nye prøver hver uke, og vi kommer til å fortsette med dette så lenge vi leverer vann fra reservekilden, skriver de på sine nettsider.

Kommunen forklarer at vannprøvene viser tidvis mye bakterier, og mer enn vanlig, i råvannet før rensing. De antar at dette er forbundet med at det er varmt i været.

Ifølge kommunen viser vannprøver ute på ledningsnettet tilfredsstillende vannkvalitet, men det er fortsatt noen koliforme bakterier.

De forklarer at de koliforme bakterier gir ikke grunn til kokevarsel i seg selv, men kan være et tegn på at rensingen ikke fjerner alle bakterier. I og med at renseanlegget til reservekilden har klor som eneste barriere og bakterietallet i råvannet tidvis er høyt, så velger de derfor å opprettholde kokevarslet.

– Slik det er med godvær for tiden, og med det vi kjenner til av tilsig til hovedkilden, må vi påregne at reserveløsningen vil vare en god stund framover. Det må komme betydelig med nedbør før vi kan gå over til hovedkilden igjen, skriver kommunen.