Finværet og varmen førte sist søndag til at Steigen kommune måtte flytte over vannforsyningen fra hovedkilden til reservekilden i Nordfoldvannet.

Det skriver Steigen kommune på sine nettsider.

Ifølge kommunen var magasinet i hovedkilden nesten tomt og igjenfyllingen går sakte.

Flyttingen til ny vannkilde har ført til at kommunen må sende ut kokevarsel. De forklarer at dette er standard prosedyre i disse tilfellene og i øyeblikket tas det fortløpende vannprøver som sendes inn til laboratorium for vurdering.

Kommunen forventer tidligst å kunne oppheve kokevarselet mot slutten av neste uke. Dette avhenger av positive svar på vannprøvene.

– Slik det er med godvær for tiden, og med det vi kjenner til av tilsig til hovedkilden, må vi påregne at reserveløsningen vil vare en god stund framover. Det må komme betydelig med nedbør før vi kan gå over til hovedkilden igjen, skriver kommunen.