Gå til sidens hovedinnhold

Knusende dom over Bodøs varslingsrutiner

Artikkelen er over 1 år gammel

Bystyrets vedtak kan vanskelig oppfattes som annet enn en kraftig kritikk av kommunens varslingsrutiner.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Det var en knusende dom over Bodø kommunes varslingsrutiner et samlet bystyre kom med torsdag.

Bakgrunnen er en rapport fra Salten kommunerevisjon (IKS) som tidligere i høst gikk gjennom kommunens behandling av flere varslingssaker fra ansatte.

Den konkluderte blant annet med at Bodø kommunes HR-kontor bare i liten grad følger opp sine varslingssaker i henhold til gjeldende retningslinjer.

Revisjonen fant også at Bodø kommune bruker altfor lang saksbehandlingstid noe som kan oppfatter som gjengjeldelse av varsleren.

Rapporten ble lagt fram i kontrollutvalget i Bodø kommune og i samme møte reagerte rådmann Rolf Kåre Jensen sterkt på rapporten. Han mente den halter kraftig, er full av udokumenterte påstander og sa han aldri har opplevd maken.

En av Norges fremste eksperter på denne type saker, professor emeritus Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI beskriver rapporten med helt andre ord. – Jeg har opp gjennom årene lest en hel del granskningsrapporter og forvaltningsrevisjoner, men jeg må si at denne er den beste jeg noensinne har lest, sier han til AN.

Det kan synes som om bystyret i Bodø er enig med ham. Kontrollutvalget hadde foreslått åtte anbefalinger til rådmannen, basert på rapporten. Samtlige anbefalinger, flere av dem forsterket med «skal» i stedet for bør, ble tatt inn i vedtaket. Og et samlet bystyret gikk til det skritt å be rådmannen få på plass et eksternt varslingsutvalg.

Dette kan vanskelig oppfattes som annet enn en kraftig kritikk av måten rådmannen og administrasjonen i Bodø kommune til nå har behandlet varslersaker på.

Høyres Lars Vestnes sa det slik: – Dette skal og må følges opp. Det er et tydelig signal fra et samlet bystyre om at vi skal bli bedre til å håndtere situasjoner som dette.

Mens Aps gruppeleder Anne Mari Haugen, som på vegne av alle partiet foreslo å få etablert et eksternt organ som skal behandle varslersaker sa: – En varslingsrutine baserer seg på tillit mellom partene. Den tilliten er slitt nå, og for å få den tilbake er dette med et eksternt organ riktig vei å gå.

Dette er riktige og viktige vedtak som viser at bystyret tar varslerne på alvor. Så gjenstår det å se om dette får noe effekt.

De opprinnelige reaksjonene fra rådmannen tyder på at vi her har stått overfor en dyptgripende ukultur i administrasjonen. Det skal mer enn et bystyrevedtak til for å endre den.

Derfor blir det nå en av rådmannens viktigste oppgaver å sørge for at så skjer.

Det betyr ikke at alle varslere har rett, men det betyr at de har all rett til å bli tatt på alvor. Det må heretter skjer, hver eneste gang.

Kommentarer til denne saken