Gå til sidens hovedinnhold

KNM Fridtjof Nansen i amerikansk flåteøvelse

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

– Vi har vist amerikanerne at en norsk fregatt effektivt kan integreres og være en relevant aktør i hangarskipsstyrken. På denne måten viser vi at Norge er en troverdig alliert, som aktivt ønsker å bidra til vår kollektive internasjonale sikkerhet og stabilitet, uttaler skipssjef på KNM Fridtjof Nansen, kommandørkaptein Ruben Grepne-Takle.

Det blir interessant å se hvordan dette samarbeidet vil utvikle seg i NATO-sammenheng, særlig når det gjelder Norges noe anstrengte forhold til vår nabo gjennom mange århundrer, Russland.

Fridtjof Nansens forhold til Russland er et eget og meget viktig kapittel i denne sammenhengen:

Da Nansen i august 1921 tok opp arbeidet mot hungersnøden i Russland, skjedde det i forståelse med en rekke humanitære organisasjoner. Nansen ble utnevnt til høykommissær for Den internasjonale komité for hjelp til Russland (CISR), som Røde Kors hadde tatt initiativet til, og han inngikk en avtale med myndighetene i landet om gjennomføringen. CISR fikk snart navnet Nansenmisjonen, men komiteen fikk liten støtte fra andre nasjoner. Det hjelpearbeidet Nansen ledet, kom til å få særlig betydning for befolkningen i Volgadistriktet og i Ukraina. Nansen tok initiativ til en ordning med identitetskort fra Folkeforbundet til statsløse flyktninger etter første verdenskrig, kalt Nansen-pass, som ble innført i 1922. (Wikipedia).

Hvilken hjelp skal KNM Fridtjof Nansen yte Russland?

Tror den godeste Fridtjof Nansen roterer i sin grav fordi en viktig del av en internasjonal krigsflåte, en norsk fregatt, er oppkalt etter ham.

Dag Ove Johansen

Kommentarer til denne saken