Knalltall for friluftsliv og studiespesialisering, men ikke for yrkesfag

Knut Hamsun videregående skole kan glede seg over gode søkertall til studiespesialisering, friluftslivsfag og Steigen-modellen.