«Fire politikere fra Arbeiderpartiet i Hamarøy vil ha alternativ til bare ett helsehus i kommunen. Det framgår av en felles uttalelse fra de fire representantene i kommunestyregruppa i Hamarøy Arbeiderparti», kan jeg lese i Avisa Nordland i dag, torsdag. Dette er kloke ord.

Det må være fornuftig og menneskelig å mene at to helsesenter i denne store kommunen må være bedre enn ett helsesenter, uansett om det legges til Oppeid i gamle Hamarøy eller til Drag på Tysfjords vestside. Det er selvfølgelig riktig som de folkevalgte representantene i sier i en pressemelding til AN: «Som folkevalgte har vi et ansvar for å se til at det blir en prosess hvor hele befolkningen føler seg ivaretatt.»

Vi kan gjerne føye til at det ikke bare er «prosessen» fram mot byggingen av helsehuset som er viktig, men også forholdene når byggingen er foretatt. Det er nok slik at det er fortrinnsvis godt voksne mennesker som kommer til å bruke helsehuset mest, folk som har bodd i bygdene i hele sitt voksne liv.

Det er foreløpig ukjent hva et slikt helsehus skal omfatte: Sykehjem eller Sykehjem + senter for lege og sykepleiere. Dersom det siste blir det aktuelle, blir begrunnelsen for to senter, og ikke bare ett, enda mer innlysende: Tilhørigheten til, og trivselen i, et sykehjem blir langt større dersom hjemmet er nærmere stedet der folk har bodd mesteparten av sitt liv. Dessuten blir tilgangen til helsetjenester langt lettere med to senter enn med ett – i en langstrakt kommune. Da får man heller gi avkall på økt «helsekompetanse» i ett, stort senter.

Dette er en «upolitisk» mening, og hele artikkelen i Avisa Nordland bør leses.