Som realist forholder jeg meg til fakta. Det er lov å tenke selv!

Derfor påstår jeg basert på fakta / kunnskap at

CO2 fra menneskene styrer ikke klima!

I Klimapanelets rapport

«Climate Change 2013 - The Physical Science Basis

Kapittel 6. Carbon and OtherBiogeochemical Cycles

6.1.1.1. Carbon Dioxide and the Global Carbon Cycle

Side 471Fig, 6.1» finner man at

ca. 96% av av CO2 i atmosfæren kommer fra naturlige utslipp.

Hvis man fjerner menneskenes 4% vil CO2 likevel øke omtrent like mye i atmosfæren.

Dvs. dersom CO2 i atmosfæren har den påståtte effekten på klima, så skyldes det naturlige CO2 utslipp.

Nå er det vel også slik at CO2 i atmosfæren styrer ikke klima, dertil er det altfor lite av gassen i atmosfæren, 0,04% dvs 400 ppm (NOAA målinger). Den øker årlig ca med 2 ppm, 0,0002% i atmosfærisk sammenheng.

1,92 ppm er fra naturlige utslipp, 0,08 ppm 0,000008% fra menneskene.

Dette har ingen målbar påvirkning på atmosfærens samlende isolerende egenskaper.

Iflg. World Bank anslag slipper menneskene ut en mengde CO2 som dersom det hadde blitt igjen i atmosfæren ville utgjort ca 7 ppm. Legger man til naturlige utslipp blir mengden 175 ppm, mens kun 2 ppm blir igjen som økning i atmosfæren. Dette betyr at mesteparten av utslippene forbrukes / absorberes i karbon kretsløpet.

Solen, atmosfæren og havene styrer klimaet på jorden.

Den globale temperaturen økte 0,2 grader per tiår over de siste 40 årene iflg. RSS målinger. Dvs. 0,02 per år.

Vi vet at økningen skyldes at det mottas mer energi enn det avgis fra klimasystemet.

Som det fremgår her er atmosfærens isolerende egenskaper praktisk talt konstante.

Det betyr at man må se andre steder etter årsakene til økningen i global temperatur og klimaendringer.

Klimautslipp svindelen er avslørt! Man kan trygt fortsette med klimautslipp!

Nasjonale klimautslipp tiltak må kanselleres! Det må få effekt for nasjonale politikere som driver frem denne svindelen.

Klimapanelet i FN må avvikles. Politikerne bak Klimapanelet må avsettes og straffes! Det gjelder bl.a. de som steller med FNs klima og miljøprogrammer og WMO ledere.