Han er i utakt med tidens konsensus, Anders Westlund, noe som tydelig fremgår av hans kontinuerende flukt fra realitetene. Denne form for eskapisme som identifiseres via stadige artikler fra såkalte klimarealister, er preget av konspirasjonsteoriens destruktivitet, som har en smitteeffekt av epidemisk konformitet. Snodig nok, men karakteristisk for typen, mener opponenten at konsensus ikke kan fastsettes som noe vitenskapelig sannhetsbevis, men hva var egentlig hensikten med petisjonen som ble levert The United States Government, hvor en rekke vitenskapsfolk glimret med sine autografer for å overbevise om hvilke styrke de representerte, ergo et eksempel på konsensus (men som umiddelbart viste seg å være en blanding av dubiøse typer, fiktive navn og sjarlataner)?

Hva betyr ordet konsensus? Leksika på mange sprog sier det klart nok: Consensus: Samtykke (Nordisk Konversations Leksikon), Consensus: Överenskommelse (NKI-Skolans Uppslagsbok), Consensus: Gegenseitiges Einverständnis (Knaurs Konversations-Lexikon), Consensus: Accord de plusieurs personnes, etc (Nouveau Petit LAROUSSE Dictionaire Encyclopedique, Konsensus: Konsensus: Enighet, samsvar i meninger og holdninger (Store norske leksikon). Etymologisk (latin) consensus: Enstemmig, sammenfattende oppfatning. Begrepet innen den moderne vitenskapsfilosofi som viser adekvans i meninger og attityder mellom kompetente eksperter innen en demarkert fagdisiplin, men som kan gi plass for en visst, men ikke radikalt disagriment. Consensus omnium er en lokusjon for den "totale" konsensus, men det er vanlig at fagfolk kun anvender ordet konsensus i den ordinære betydningen "enighet" - nota bene også som vitenskapelig enighet.

Apropos The Petition Project, så burde det ikke være ukjent for dem som "følger med" i klimadebatten, at prosjektet er dømt "dødt og maktesløst". Kvintessensen her, slik som seriøse kritikere ser det, er at enhver som forsvarer fadesen med å referere til TPP som prosjektet var ment å være, nemlig å fungere som et prov på at "mange forskere tar avstand fra teorien om klimaendring", uvegerlig kompromitterer seg selv.

Når herr Westlund ler av at Charles Darwin ble signert på listen, viser det at han ikke har kunnskap om noe av alt som er kommentert vedrørende The P.P., så som Kathrine Bagleys "IPCC report: Sceptic Groups Launch Global Antiscience Campaign"/ The Guardian (19/9-13), pluss et "osean" av samstemmige kommentarer i form av artikler om forskningens konklusjoner om klimaet og klimaendringene. Herr Westlund håner setningen "100 % konsensus", og later som han ikke vet om James L. Powells "Scientist Reach 100 % Consensus on Anthropogeric Global Warming" (2019), og later som sentensen er undertegnedes "oppfinnelse".

Her passer det å sitere fra Muhammeds "Hadith": "Den mest kunnskapsrike av dere, er den som legger andres kunnskap til sin egen!" Og et par ord til om kunnskap, og da fra lyrikeren Gunvor Hofmo (1921.1995): Kunnskap er kamferen som holder møllen borte!"Ytterligere anbefalt lesning: Bill Gates: "How to Avoid a Climate Disaster. The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need" (2011). Øyvind Strømmen: "Giftpillen" (2021).

ARNFINN WIKSAAS