I følge juridika er bakgrunnen for søksmålet som høyesterett nå skal ta stilling til:

Klimaendringene er en av de største utfordringene menneskeheten står ovenfor i dag.

I utgangspunktet baserer påstanden seg på at vi, med våre utslipp av klimagasser, vil komme til å øke den globale gjennomsnittstemperaturen så mye at det blir "ulevelig" på jorda. Denne påstanden, som i praksis er en spådom, støttes ikke fra noe vitenskapelig hold. Selv ikke i de vitenskapelige rapportene til IPCC (Klimapanelet) finner man antydning til dekning for slike vanvittige påstander. At aktivister, politikere og journalister har hisset hverandre opp til å tro på dette vrøvlet, medfører selvsagt ikke at påstandene blir sannere av den grunn.

Spådommene om vi kan ødelegge klimaet er ikke av ny dato. For våre tidlige forfedre virket forestillingen om at mennesket kunne påvirke elementene som ganske fornuftig. For dem var det klart at vinden, regnet, månefasene, bevegelsen av storfe og gjenfødelsen av verden i løpet av våren ble kontrollert av utenomjordiske ånder. Det å formilde disse elementene var jobben til en heksedoktor eller sjaman. Han visste hvordan man skulle berolige dem med bønn, dans, sang og offer. Etter hvert som menneskene ble mer avhengig av jordbruk, økte vannavhengigheten: sviktet vårregnet eller vårflommen i den hellige elva, ble det tilskrevet misnøye hos den styrende guddom. Da måtte man gjøre noe for å blidgjøre guden, noen ganger i form av menneskelig ofre. Hvis sjamanen ikke klarte å blidgjøre den gjenstridige guden, hendte det at offeret ble ham selv. Etter hvert som magien utviklet seg til religion og sjamaner til prester, ble naturkatastrofene mindre tillagt gudenes luner og mere knyttet til overholdelse, eller mangel på sådan, av guddommelige bud. Tørke, orkaner og flom ble sett på som straff for menneskelig umoral.

Dagens aktivister ser ut til å ha et tilsvarende religiøst/naturreligiøst tankemønster. Her er det naturlig å trekke fram et eksempel. Romfartsorganisasjonen NASA består av en mengde avdelinger, men en av disse er det mange av de ansatte i NASA som ikke er særlig stolte av. Dette gjelder et lite kontor som ligger over Tom's Restaurant (også kjent fra TV-serien Seinfeld) i New York, langt unna noen virkelig NASA-fasiliteter. Her holder ei lita politisk beskyttet gruppe til – Goddard Institute for Space Studies (GISS). Dette er en gjeng med klimamodell-teoretikere, og har i realiteten ikke noe med romfartsstudier å gjøre. De hedrer på ingen måte organisasjonsnavnet, som er hentet fra rakettpioneren Robert H. Goddard. Offentlig er NASA GISS mest assosiert med mannen som lenge var leder, aktivisten James Hansen, som var gudfaren i klimaalarm-"mafiaen". Hansen fikk til og med beholde sjefsstolen etter han var arrestert fire ganger i samband med opptøyer og demonstrasjoner mot fossil energi.

I 1989 deltok James Hansen i en høring i kongressen der han advarte mot at vi forårsaker farlig, global oppvarming på grunn av våre klimagassutslipp. "Det er bare 1 prosents sjanse for at jeg tar feil", hevdet han. Media var straks på ham og ville vite mere, for eksempel hvordan han så for seg New York om 20 år (altså i år 2009).

“Vel, det blir mer trafikk. West Side Highway [som går langs Hudson River] vil være under vann. Og det vil være tape over vinduene over gaten på grunn av sterk vind. Og de samme fuglene vil ikke være der. Trærne i midtrabatten vil endre seg.”

I 2008 greide han å påstå:

“Vi ser et vippepunkt som oppstår rett foran øynene. Arktis er det første vippepunktet, og det skjer nøyaktig slik vi sa det ville. "


og:

"Om fem til ti år vil Arktis være fri for havis om sommeren."


I dag ligger gatene i New York like høgt over flomålet som de gjorde i 1989 og i 2019 krevde hurtigrutepassasjerer pengene tilbake grunnet cruisetur rundt Svalbard som ble avkortet grunnet isforholdene.

Folk må gjerne få tro på hva de vil, men det er direkte utidig å plage andre med slik misjonering. De klimareligiøse aktivistene har ingen sak.