Tirsdag 14.03.23 skrev finansavisen om et nytt klima EU-krav som var vedtatt. Dette omhandler at alle boliger skal ha et gitt nivå på skalaen for energimerking, det anslås at 65 % av norske husstander vil trenge oppgraderinger ved innføring av dette. Prislappen anslås til 500.000-1.5 millioner kroner pr. husstand, men foreløpig er det uavklart hvordan dette blir i praksis. Asbjørn Ingebrigtsen fra Notar skrev et viktig innlegg om dette i Saltenposten og Avisa Nordland 23.03.23

Hva betyr dette i praksis? Mange mennesker i Norge bor i hus som ble bygd på 70/80 tallet og tidligere, og mange av disse har ikke god nok isolasjon, vinduer, varmepumpe etc. Det vil resultere i at svært mange vil få krav om utbedring for å møte de nye kravene om energieffektivitet. Mange har høye lånekostnader på boligene sine, og har ikke økonomisk handlerom til å gjøre en slik investering. Hva er løsningen for folket? Selge boligen før regningen kommer? Kjøpe nytt med tilfredsstillende energieffektivitet? Problemet er at dersom en skal «kjøpe noe nyere», altså boliger bygget på f.eks. 2000 tallet og til dagens dato så vil prisnivået være tilsvarende høyere. Det er ikke billig å kjøpe en moderne bolig. «Vinninga» går altså opp i spinninga. Hva skjer med de som har lave inntekter når denne regninga eventuelt kommer? Mange har gjennom livet fått mulighet til å eie egen bolig, og mange sliter med økonomien allerede. Skal folk virkelig bli drevet ut av sine hjem på grunn av Europas feilslåtte klimapolitikk? Norges klimapolitikk er drevet av symboler. Dyre løsninger som i realiteten ikke gjør mye for klimaet, men får oss til å «se bra ut» for resten av verden.

Et eksempel er elektrifisering av offshoreinstallasjoner som er selvforsynt med kraft. Vi skal altså ikke brenne gassen på oljeplattformene for å lage strøm. Vi skal sende gassen til Tyskland, slik at de brenner den, og at de selger den samme strømmen tilbake til oss etterpå. Resultatet? Norge kan påstå at vi brenner mindre gass, selv om gassen brennes i et naboland. Ser fint ut på «klimaregnskapet», men strømregningen din vil stige vesentlig. Verdt det? Noen partier mener norsk olje og gass burde avvikles, «det er ikke lønnsomt». Tall fra SSB viser at Norge tjente 1457 milliarder Norske kroner i 2022 fra olje og gass. Ikke lønnsomt? «Beroligende» å vite at Russland, Saudi-Arabia med fler står klar til å ta over vår markedsandel om vi avvikler.

Tilbake til saken; Når nyheten ble sluppet om EU direktivet som kan bli tvunget på oss, så var Fremskrittspartiet det første partiet som på direkten gikk ut med at «Dette skal IKKE innføres i Norge». Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier «EUs sjokkregning til norske hjem er galskap og uaktuelt». Det er viktig å vurdere hva som er effektive tiltak for klima og miljø, men dette må ikke gå på bekostning av både mennesker, økonomi og utvikling i landet vårt. Jeg venter i spenning for å se om flere politiske partier tar avstand til galskapen. Vi er ikke EU medlemmer, og dette kravet er ikke annet enn et ran av befolkningen og næringslivet. Det eneste et slikt krav vil medføre er å skape økt motstand mot klimapolitikk, og politikerforakt. De grønne er i ferd med å skade sin egen sak.

Videre kan en lese at Norge som eneste land i EU/EØS ikke regner med skogen som tar opp CO₂ i klimaregnskapet vårt. Hele EU gjør dette, men våre politikere har bestemt at vi som eneste land skal være bedre enn resten av Europa. Norge har mye skog og ville, dersom vi regnet som resten av Europa, ikke ha noe problem med å nå våre klimaforpliktelser på en rimelig måte. Argumentet som ble brukt var; «Vi valgte å ikke gjøre det». Siden Norge skal være best i klassen, så skal du betale ekstra på drivstoff, strøm, oppgradere bolig/bil. ja, du skal få svi økonomisk for at vi skal se bra ut internasjonalt. Vil du ha det sånn?

Så; Når skal de andre politiske partiene markere avstand til EU direktivet som kommer? Når skal de argumentere for å regne med skogen som resten av EU, for å ikke unødig ramme egen befolkning med skatter og avgifter?

Erna Solberg har akkurat overkjørt sitt eget parti i denne saken. Høyre hadde bestemt seg for at Norge burde regne skogen inn i klimaregnskapet som resten av Europa, men Erna og ledelsen snudde det. I tillegg har Erna begynt å snakke om EU igjen. Jeg mener at norske interesser best ivaretas i Norge, av Norge. Ikke i Brussel. Både om Klima og det meste annet. Har DU råd til å stemme på de som er i overkant ivrige på avgifter og grønn symbolpolitikk?

FrP Vil ikke straffe bilister, vi vil ha 50 øre makspris på strøm, og begrensning av krafteksport. Du skal ikke betale for Europas feilslåtte politikk. Vi vil regne med skogen i klimaregnskapet. Vi vil se løsninger som fungerer i klima og energipolitikken, og ikke øse ut penger på symboltiltak. Fornuften må ikke forlate debatten med en gang klima nevnes, for det finnes gode løsninger som ikke rammer folk, økonomi og samfunn unødvendig.