Gå til sidens hovedinnhold

Klimapanelet tar ikke hensyn til hva som danner skydekke

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er mye som tyder på at skydekket til Jorda delvis styres av kosmisk stråling fra eksploderende stjerner. Det er ingen fjern tanke at oppvarmingen av jorda har mer å gjøre med magnetfelt enn CO₂. Magnetfeltet som reflekterer slik kosmisk stråling er et «samarbeid » mellom jorda og solas magnetfelt. Om jordas magnetfelt svekkes, øker antall treff av galaktisk, kosmisk stråling. Det samme skjer om solaktiviteten minker, noe man kan observere ved minkende solflekkaktivitet.

Forskerne Yusuke Ueno, Masayuki Hyodo, Tianshui Yang og Shigehiro Katoh har studert støvansamling fra monsunperioden som skjedde for 780 000 år siden da magnetfeltet til jorda ble reversert. Denne reverseringen skjedde over en periode på omkring 5000 år, og da var jordas magnetfelt så svakt at det lave skydekket økte kraftig. Man kan godt si at skyene utgjorde en slags «parasoll» som skygget for planeten, og det ble kaldere fordi en større del av sollyset ble reflektert tilbake til verdensrommet.

Dette er en delvis bekreftelse på Svendsmark-effekten, som nettopp postulerer en slik sammenheng mellom magnetfeltstyrken, intergalaktisk kosmisk stråling og lavt skydekke.

Professor Masayuki Hyodo sier følgende: «Klimapanelet har diskutert virkningen av skydekke på klimaet i evalueringene sine, men dette fenomenet har aldri blitt vurdert i klimaprognosene på grunn av en utilstrekkelig fysisk forståelse av det. Denne studien gir oss nå muligheten til å revurdere skydekkets virkning på klimaet. Når galaktisk kosmisk stråling øker, øker også det lave skydekket. Når den samme strålingen minker, minskes skydekket og vi får det varmere. Parasoll-effekten forårsaket av galaktisk kosmisk stråling er viktig når man tenker på dagens globale oppvarming så vel som den varme perioden i middelalderen.»

Lenker:

Artikkel i Nature (28. juni 2019) – Intensified East Asian winter monsoon during the last geomagnetic reversal transition:
https://www.nature.com/articles/s41598-019-45466-8

Henrik Svensmark – FORCE MAJEURE – The Sun's Role in Climate Change:
https://www.thegwpf.org/content/uploads/2019/03/SvensmarkSolar2019-1.pdf

Kommentarer til denne saken