Mange personer med naturvitenskapelig bakgrunn tror i større eller mindre grad på klimaskremslene. "Climategate"-avsløringene i 2009 ble imidlertid en øyeåpner for mange. Dette var noe som skjedde like før klimatoppmøtet i København, der en varsler avslørte at forskerne ved East Anglia University (de som leverer temperaturdata til IPCC og det engelske meteorologiske institutt) hadde benyttet seg av svært ufine metoder for å fremme sin "vitenskap". Varslingen ble foretatt ved å offentliggjøre eposter som forskerne hadde utvekslet. Der fikk man vite om bruk av uetiske metoder, utestengelse av forskere som forsøkte å offentliggjøre alternative teorier, tiltak for å sparke redaktører som ville offentliggjøre disse alternative teoriene, manipulering av temperaturdata, tilbakeholding av slike data m.m.


Judith Curry er en amerikansk klimatolog som tidligere var leder for «the School of Earth and Atmospheric Sciences at the Georgia Institute of Technology». Interesseområdene hennes omfattet orkaner, fjernmåling, atmosfæremodellering, polart klima, luft-sjø interaksjoner og bruk av ubemannede fartøy til atmosfære-forskning. Hun trodde lenge på Klimapanelets påstander. Da Climategate-avsløringene ble offentliggjort i 2009, satte hun seg faktisk inn i hva disse aktivistforskerne hadde bedrevet. Dette medførte at hun begynte å opponere mot klimaskremslene på et faglig grunnlag.

I artikler, forelesninger og senatshøringer har hun vist til feil og mangler ved IPCCs påstander, ikke minst i deres rapporter for beslutningstakere.

Galilei fikk problem da han gikk mot etablert «sannhet». Det fikk jamen Judith Curry også. I 2014 uttalte hun følgende (oversatt):

«Når det gjelder klimavitenskap, er etter min mening kjernespørsmålet om akademisk frihet dette: Ingen forsker skal måtte falle på sitt sverd for å følge vitenskapen dit de ser at den leder dem, eller for å utfordre konsensus. Jeg har falt på min dolk (ikke hele sverdet) på den måten at min utfordring til konsensus har utelukket enhver videre faglig anerkjennelse og en karriere som universitetsadministrator. Når dette er sagt, har jeg fast ansettelse og er gammel nok til å kunne pensjonere meg hvis ting virkelig skulle bli fryktelige for meg. Jeg er svært bekymret for yngre forskere, og jeg hører fra flere av dem at de har disse bekymringene».

Hun førtidspensjonerte seg i 2017 i protest mot politiseringen av klimavitenskapen.


-------------------------------------------------------------------------------------------


Lenker.

Judith Curry - fra en av flere senatshøringer i USA:
https://www.youtube.com/watch?v=jwmjhUa28ZY

Intervju med Judith Curry:
https://vimeo.com/270217133

Judith Curry – foredrag om kllimaforskningen:
https://vimeo.com/112242060

Artikkel – opprinnelig i Scientific Amercan - om Judith Curry :
https://www.nature.com/articles/news.2010.577

Wikipediaartikkel om Judith Curry:
https://en.wikipedia.org/wiki/Judith_Curry

Climategate nærmere forklart i detalj:
http://assassinationscience.com/climategate/