En Otto Støver sier at det er på tide å få litt balanse i media, og med det sikter han til klimadebatten, som han mener har gått i favør av skribenter som hevder at man er i en klimakrise. Videre mener han at "vitenskap som ikke passer deres religion er noe dritt." Hvilken vitenskap? Den "vitenskap" som propagandainstitusjoner som er betalt av oljeindustrien, The Heartland Institute, bedriver, samt den som selot-magasinet Resett står for? Herr Støver burde lese faglektyre som NATURE - The Internationale Weekly Journal of Science, samt noe av den mengde opplysning som bibringes via bøker,magasiner og og presse fra profilerte forskere (over 11 000) ved tallrike universiteter! Der finner man en samstemmig appell om bedre forvaltning av naturen, idet kloden og livet på den nu står overfor en klimakrise...