Arbeiderpartiet og SV krever sletting av klimakvoter

Av