Bærekraftdirektør i Sintef, Nils A. Røkke, er intervjuet om CO2-utslippene under covid-19-stengningen. Røkke sier at de daglige klimagassutslippene er redusert med 17 prosent fra en tilfeldig dag i 2019 til en dag i april i år, og referer til en nylig studie. Han forteller videre at den reduserte aktiviteten blant folk med bl.a færre flyreiser vil sette seg.
Ja, klimagassutslippene er redusert. Det samme har skjedd med støv- og sot-utslippene. Dette siste har ført til umiddelbare endringer, for det opplyses om at en nå kan se sola og en blå himmel inne i store byer, hvor luftforurensningen tidligere har gjort dette umulig.
Hva så med CO2-innholdet i lufta? Ser en også endringer i den? Studien som Røkke henviser til og som viser 17 prosent nedgang i utslippene, sier ikke noe om dette. Det til tross for at det gjøres målinger av CO2-konsentrasjonen hver eneste dag.
Hva forteller så disse målingene? Jo, de viser at det er fullstendig umulig å se noen som helst endring i CO2-konsentrasjonen fra april-mai 2019 til april-mai i år, noe figuren under tydelig viser. Den er tatt fra NOAA som er ansvarlig for målingene på toppen av Mauna Loa på Hawaii. Hvorfor hopper Røkke og studien bukk over dette? Er det fordi de menneskelige utslippene er forsvinnende små i forhold til naturens eget åndedrett, og dette må det derfor ikke snakkes høyt om? Det kan nemlig ta fokuset bort fra utslippsmålene.