Ny kommune har erklært klimakrise

– Steigen kommune skal ha som mål å være helt i front på å nå de målene som et grønt skifte krever.