Gå til sidens hovedinnhold

Klima og norsk overbudspolitikk

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Parisavtalen forpliktet regjeringen Norge til 40 % reduksjon av CO₂-utslipp. Dette skjedde mens de fleste andre land lovet å øke sine utslipp – hvor bl.a. Kina som per i dag har største utslipp, annonserte at de kom til å øke sine utslipp med ca. 450 %.

Regjeringen har nå økt målet til 50 %, Ap byr 55 % og partiene Rødt og MDG byr 60 % reduserte utslipp. Før valgkampen er over, kan vi nok regne med at noen partier går enda høyere.

Denne overbudspolitikken kommer til å koste landet astronomiske summer, mao. en selvpåført skade på landets økonomi – noe partiene ser ut til å ikke ofre en tanke. Men til syvende og sist er det skattebetalerne som får regningen og reduserte sosiale goder.

Så kan noen si at dette må vi godta for å redde verden fra en klimakatastrofe og framtiden for våre barn. Men Statistisk sentralbyrå har regnet på dette, og kommet fram til følgende:

1. Menneskets utslipp av CO₂ i atmosfæren er beregnet til å være ca. 4 % av de totale utslippene. (SSB)

2. Resten (96 %) av CO₂-tilførselen slipper naturen ut selv, mest fra havet, men også fra vulkaner, dyr etc. (SSB)

3. Norge slipper ut ca. 0,12 % av menneskenes utslipp på 4 % (SSB)

4. Det betyr at norske utslipp av CO₂ fra fossil forbrenning på jorden er på 0,0048 % (SSB)

5. I vanlig matematisk forståelse er Norges utslipp av CO₂ relativt sett tilnærmet lik null, og omregnet i betydning for global oppvarming er det ifølge FNs modeller ikke målbart.

Spørsmålet blir da om vi skal gamble med vår økonomi av rent symbolske årsaker? Vi vet at Norge har den grønneste energiproduksjon i verden gjennom vannkraften – og vi er selvforsynt. Vi trenger heller ikke å ødelegge naturen vår med vindturbiner.

Legg merke til at ovenstående konklusjon er når man tror at CO₂ har en drivhuseffekt, hvilket enda ikke er bevist. Dersom det er feil at CO₂ påvirker global temperatur (noe som støttes av at IPCC sine datamodeller ikke stemmer med faktiske målinger), så betyr det at den politisk vedtatte klimakrisen ikke eksisterer. Det vil si at våre politikere kan senke skuldrene og akseptere at klimaet ikke styres av avgifter som er vedtatt av Stortinget, men av naturens krefter slik det alltid har gjort.

Norge er i en unik heldig posisjon i dag, med god økonomi og selvforsynt med energi. Det vil derfor være utrolig dårlig politisk håndverk å skusle bort denne muligheten med selvpålagte og unødvendige «klimatiltak» som resulterer i at Norge på nytt blir et fattig lite land.

Kommentarer til denne saken