Gå til sidens hovedinnhold

Klima og debattklima

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

STOOORT tankekors!
Ved utgangen av 2017 var det 33 Vindkraftverk i Norge som tilsammen sto for ca. 3,5 % av Norges samlede kraftproduksjon på ca 150 Tw dvs. at vindkraftproduksjonen da var på ca. 5,25 Tw. Elbilene i Norge trenger idag litt under 4 Tw til lading (forventet ca dobling til omkring 8 Tw til 2050). Hvor er vi på vei!??? Målet til enkelte politiske og organisatoriske krefter er at kjøretøy med forbrenningsmotor som bruker bensin eller diesel skal forbys innen 2050 (eller helst før). Hvor skal kraften hentes!? Havvind... Vindkraft på land!?. Elektrifisering av transportsektoren (båt, tog, ferger, tungtransport land, og persontrafikk buss og privatbiler) Har en veeeeeeldig høy pris både bokstavelig direkte og inndirekte (inngrep i natur, og forurensning knyttet til energiprioritering).

Energiprioritering: altså ruting av strøm til lading av elektrifiserte biler,busser,ferger,tog, lastebiler osv vil kreve enorme mengder strøm .... her velger jeg å ikke referere tall men det er snakk om mye. Man kan selvsagt si at energi fra strøm erstatter energi fra fossil ikke fornybar kilde og en uungåelig prosess. Men hvor fort må denne prosessen gå!? Og holder påstandene om at elektrifisering gir en positiv og ønskbar effekt lokalt og globalt!? Dette er en kompleks debatt som av ekstemister på begge ytterfløyene for og imot har blitt hard og til tider useriøs av begge sider.

De som tror på satsing på vindkraft, elbiler, karbonfangst osv. ,og at klimaendringer er udiskutabelt 100 % menneskeskapt og så prekært at dommedag er nær, de ser ut til å være i klart flertall og i maktpossisjoner nasjonalt og globalt og dermed istand til å latterliggjøre og kneble, overkjøre meningsmotstandere. Og kjører sin agenda på mange måter, propaganda, særlover (for vindkraft og elbiler), osv osv.

De som ikke er overbevist om at satsninger på elektrifisering av ALT og i den påtvungede hastigheten vi ser nå er riktig satsing, har også i sin avmakt blitt noe useriøs og barnslig i sin retorikk, i mange sammenhenger. Det går sikkert å si om meg selv også siden jeg åpenbart er i denne leiren.

Jeg kan bare håpe realiteter og konsekvenser blir mer synlig for alle før vi har gått alt for langt i feil retning og skapt for høyt konfliktnivå, og for lav tillit til besluttningstagere til at vi klarer komme frem til bedre kompromisser fremover for det kommer Norge til å trenge veldig snart.

Kommentarer til denne saken