Når vi nå alle er enige om at klimaendringer er den største trusselen mot menneskeheten er det på tide å ta grep som virker. Det nytter lite å misbruke enorme ressurser og verdifull arbeidskraft på fantasifulle prosjekter som ikke har noen som helst klimaeffekt eller nytteverdi. Det bærer oss rett mot avgrunnen. Jeg har veldig vanskelig for å tro på at mange av tiltakene som iverksettes vil ha noen nytteverdi for klima. Hvis vi ser på de store satsingene.

Klimaavgifter er et middel for å tyne de som har minst å rutte med. Alle med middels eller store inntekter får kompensert for økning i neste åndedrag.

Vindkraft er ingen klimaløsning. Det har ikke noen nytteverdi eller klimaeffekt. Det er stor uenighet blant fagfolk. Bare bransjens egne forskere ser at det er bærekraftig. Havvind er enorme prosjekter for virkelig å bruke mange milliarder for å kjøpe avlat og grønne hatter uten at det har noen nytteverdi eller gagner klimaet. Helst blir virkningen negativ.

Det samme gjelder elbiler. Like stor uenighet her. Jeg ser forskning som viser negativ virkning på klima og ingeniør som mener slike biler bør forbys fordi de i sin levetid forurenser dobbelt så mye som dieselbil. Men elbiler er stort sett flotte kjøretøyer som kan dekke transport behovet for mange. Når de også er kraftig subsidiert er det klart et smart økonomisk valg for den enkelte.

Bilbransjen vil ha en gullalder framover når mange millioner biler skal skrotes og nye elbiler skal produseres. Det gir mange arbeidsplasser og stor etterspørsel etter batterier. Det er imidlertid knyttet store etiske problemer til produksjon av batterier. I enorme områder blir grunnvannet ødelagt ved utvinning av litium. Å ta ut andre mineraler skaper også ødeleggelse av miljø. Det verste er utvinning av kobolt. I Kongo lider barneslaver under fryktelige forhold i gruvene når de graver ut dette mineralet. Men det kan jo gi arbeidsplasser.

Karbonfangst og lagring dras igjen fram som en stor løsning. Man kunne tro at ingen har hørt om «Månelandingen». Det ble vel bevist en gang for alle at fangst av karbon fra avgasser ikke lar seg gjøre.

Hvis man klarer å lagre karbon under havets bunn finnes det millioner av tonn med ferdig renset karbon som lett kan klargjøres for lagring. Overalt hvor det produseres ammoniakk er millioner av tonn ren CO2 tilgjengelig. Det er bare å kjøre på. Man bør unngå å starte et prosjekt til mange milliarder som vil ende med at langskipet havarerer. Så kan man forske på karbon fangst i fred og ro i mindre målestokk og håpe å finne en løsning om noen tiår.

Det er i det hele tatt litt vanskelig å se for seg at klima utfordringen kan løses samtidig som man skal ha økt vekst, økt produksjon og transport og øka kjøpekraft for alle.

Kanskje ville det være lurt å starte i en annen ende og først forsøke å stoppe det verste av sløseri og luksus.