I forkant av stortingsvalget fikk SV-ordføreren i Steigen resten av de politiske partiene i kommunen med på to tiltak, blant annet et stort valgkamparrangement. Hensikten var å oppnå en valgdeltakelse på 80 prosent og dermed bli best i hele Nordland.

– Det lyktes vi ikke med. Vi klarte bare å øke valgdeltakelsen med 0,1 prosent, til 75,8 prosent. Det er dessverre fortsatt for mange som ikke bruker stemmeretten sin. Det må vi få gjort noe med, sier ordføreren til Avisa Nordland dagen derpå.

Refsnes har ikke noen god forklaring på hvorfor valgdeltakelsen ikke ble høyere.

– Det må nesten foretas en evaluering for å finne årsaken til det. Kanskje ville oppslutningen blitt lavere dersom partiene i kommunen ikke hadde foretatt seg noe, men det vet vi ikke ettersom dette ikke er noen eksakt vitenskap. Vi kan i det minste være glade for at vi fortsatt har en høyere valgdeltakelse enn vi hadde på begynnelsen av 2000-tallet, sier Refsnes.

Valgresultatet viser ellers at velgerne i Steigen helt klart ønsker et regjeringsskifte. Senterpartiet sikret seg drøyt 33 prosent av stemmene, Arbeiderpartiet 22 prosent og SV 9,7 prosent.

– Som leder for SV i Steigen er jeg glad for at vårt parti har den største økningen av partiene i kommunen sammenlignet med resultatet i 2017. Vi hadde også den høyeste prosentvise oppslutningen i Nordland. Det er jeg veldig fornøyd med, sier Refsnes.