Kjører daglig strekningen Mørkved-sentrum. Det er horribel kjøring på 4-feltvei og i Bodøtunnelen. Trafikken går i over 80 km/t, mange trykker seg helt opp i forankjørende bil og mange hiver seg inn 5 meter foran andre bil uten å blinke, helt texas-kjøring. Skulle det oppstått en nødstilfelle hadde det blitt kjedekollisjon.

Høyre fil er nærmest å regne for en fartsfil med fri fartsgrense. Hadde det vært fartsovervåkning med kamera hadde det vært mange som hadde blitt fotgjengere.

Nå må bodøfolk skjerpe seg og kjøre som man skal i trafikken, hold 3 sekunders avstand til forankjørende og vis hensyn.