Telemarksavisa: Hytta ligger idyllisk til ved vannkanten til Hexebergsundet på den nord-østre delen av Skåtøy. Anne-Karine Kolle fra Oslo kjøpte hytta i juli 2017 for 11 millioner kroner. I ettertid oppdaget hun og samboeren Einar Christiansen det de mener er feil og mangler.

- Det hele begynte med minkinvasjon, det sto det ingenting om i salgsprospektet. VI måtte rive opp alt. Ta vegger og gulv. Men det problemet er løst, selger hadde forsikring så forsikringsselskapet If har betalt alle kostnadene, sier Christiansen og fortsetter:

- Under reparasjon av minkskader i tak, vegger og gulv ble det avdekket feil og mangler som må utbedres, samt problemer i grunnen rundt og under hytta. Grovt sett så hadde ikke hytta den kvaliteten og standarden som kom fram i salgsprospektet og megler.

I mars møtes partene i retten, hvor det er satt av tre dager. Christiansen forteller videre at de har hatt noen runder med forhandlinger med selger, men det har altså ikke ført frem til en løsning.

- Flytende beløp

Hvor mye Kolle vil kreve i prisavslag og erstatning vil ikke Christiansen si så mye om.

- Jeg har ikke lyst til å gå ut med det per i dag. Det er et flytende beløp, sier Christiansen som har hatt en rekke fagfolk til å gå igjennom feilene og manglene på hytta deres ved Hexebergsundet på Skåtøy.

- Hytta har en fantastisk beliggenhet med utsikt over båtene som passerer gjennom sundet. Og selve hytta er flott, sier Christiansen.

TA har prøvd å få kontakt med selger og selgers advokat, men har ikke lyktes med det.