Vi har antakelig bare sett begynnelsen på koronakrisen, og lang mindre de langvarige effektene av den. Men en konsekvens synes lett å se alt nå; den kommer til å sette fart i digitaliseringen av samfunnet.

Nesten all undervisning foregår digitalt. Mange arbeidtagere jobber hjemmefra, helt avhengig av gode datalinjer. Og mye av tradisjonell varehandel har stoppet opp, mens nettbutikkene alltid holder åpent.

Hvor mye dette vil forandre vårt samfunn er usikkert, antakelig setter det bare fart i en utvikling som ville kommet uansett. En rekke bransjer sliter dessuten allerede med store tekniske og økonomiske utfordringer i forhold til en digital transformasjon.

Men situasjonen nå er akutt på en helt annen måte. Og den rammer bransjer som til nå har klart seg bra, ikke minst varehandelen.

Dette er en bransje som i stor grad er lokalt, selv om visse deler av den er dominert av kjeder. Når disse lokale butikkene nå må stenge sine dører, tvinges kundene ut på nett for å finne det de trenger.

For selv om vi holder tilbake på de store innkjøpene er det mange varer vi fremdeles vil trenge. Da er fristelsen stor for å satse på det billige og enkle, selv om det innebærer at varene må fraktes inn utenfra.

I en tid der manges økonomi er presset, er det forståelig, men vi vil gjerne be deg tenke på de lokale kjøpmenn også.

Mange av dem har selv nettløsninger, andre har kastet seg rundt og bringer nå varene ut til sine kunder. Andre igjen har til og med satt sammen egne produkter, rettet mot kjøpere i lokalmarkedet.

Dette er en proaktiv og offensiv satsing, som vi alle bør applaudere. Men den faller til jorden om få eller ingen benytter seg av tilbudene.

Så kanskje vi alle bør la det bli en del av den dugnaden vi nå må bidra til; kjøp lokalt, og kjøp mye.

Mange restauranter driver for eksempel med take away. Hva med å kjøpe det litt oftere, og la maten i kjøleskapet hvile litt til? Det kan til og med hende det vil smake riktig så godt.

Dette handler ikke bare om dugnadsånd og vilje til å gi en håndsrekning til bedrifter som sliter. Det vil også gjøre det lettere å komme tilbake til normale tider, uten at store deler av næringslivet er lagt i ruiner.

De store klare seg ofte selv, det er de små som rammes hardest i en krise. Det gjelder også i næringslivet. De butikker og utesteder som blir borte, vil det ta lang tid å erstatte når krisen en gang er over.

Det ligger derfor også litt egoisme i dette, litt hjelp til selvhjelp. Alle lokalsamfunn blir fattigere når bedrifter må legge ned, selv store byer.

Så ha det lokale næringslivet i tankene de neste uker og måneder. De trenger lokal støtte, mye mer enn internasjonale nettgiganter. Ta det med i beregningen neste gang du må gjøre et innkjøp.