Vil slå sammen sju planer på stedet til én. – Vil gi gode rammer for videre utvikling