Ingvild Kjerkol, som er helsepolitisk talsperson for Ap, vil ha svar på hvem som har ansvaret for Mia.

– Hun er jo veldig syk, det kan det ikke være noen tvil om, innleder Kjerkol, som også sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

LES REPORTASJEN OM "MIA" HER

For grovmasket

Kjerkol har lest saken om Mia og mener ut fra det hun leser at hun ikke hører hjemme i fengsel.

– Kriminalomsorgen bruker åpenbart de virkemidlene de har tilgjengelig. De har jo ikke den nødvendige kompetansen til å håndtere et så sykt menneske. De skal jo også drive med kriminalomsorg, ikke behandling, sier hun.

Hun mener hjelpeapparatet slik det er rigget i dag, er for grovmasket for å kunne ivareta Mia på en god nok måte:

– Her er det ei jente som ingen tar ansvar for og som blir satt i en situasjon hvor hun begår nye lovbrudd før hun har fått en dom. Hvem har ansvaret for henne i en sånn periode og hva skal hun dømmes til? spør hun seg.

Frykter oversoning

Kjerkol er også bekymret for at tida Mia blir sittende i varetekt vil gå over den dommen hun til slutt får.

– Eller i motsatt fall, at hun til slutt vil begå en handling som gjør at dommen vil bli veldig mye lengre, sier hun og spør seg:

Hun synes det er særlig tøft å ta inn over seg at det er klassens revystjerne og ei jente som er skarp nok til å vinne en quiz-konkurranse som nå sitter i varetekt på 16. måneden, uten dom.

– Dette er et liv som aldri kommer i gang. Og på meg virker det som det gikk skikkelig ille først etter at hun tok mot til seg og fortalte politiet om overgrep.

Kommunene må få hjelp

Kjerkol har engasjert seg i en sak i Namsos kommune det ei dame er dømt til tvungent psykisk helsevern utenfor institusjon etter å ha begått drap – mens hun var i behandling.

Og selv om ikke saken er lik Mia sitt tilfelle, ser hun for seg at problemstillingen Namsos-damen står oppi i dag, på et tidspunkt også vil ramme Mia.

– Namsos-kvinnens behov for oppfølging og omsorg er såpass ekstraordinær at jeg mener det er på grensa til uforsvarlig at et mindre sykehus eller en liten kommune skal ha alt ansvaret for å tilrettelegge og finansiere et slikt tilbud, sier Kjerkol.

Krever svar fra Høie

Hun har allerede stilt et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie (H) som lyder:

«Hvem skal betale når en domfelt blir overført til psykisk helsevern utenom institusjon?»

Nå vil hun også stille ham til ansvar i Mia-saken.

– Mia har verken familie hun har kontakt med eller et nettverk. Hun har en advokat og en verge, som begge har formelle oppgaver for henne, men ellers har hun ingen som står i hennes side av ringen. Det virker jo klart at Mia trenger et spesialopplegg, ikke et kaldt rom på en høysikkerhetsavdeling. Men hvem vil ta imot henne? Og hvem har budsjetter og fagfolk til deg. Og – ikke minst – hvem sitt oppdrag er det?

Sjokktall om psykisk syke i norske fengsler: Én av fire er for krevende

– Dette er oppskriften på å ødelegge et menneske

Tortursjekket Bodø for første gang: – Vi setter pris på den typen kontroll